преглед

на търг

2830-2393

Търг 2830-2393 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1720

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, дри, бк

Дървесина (м³): Едра: 32, Средна: 37, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 699, ОЗМ: 95

Общо: 865м³

Начална цена: 35280.00 лв.

Стъпка: 865 лв.

Гаранция: 1764 лв.

Първа дата: 25.04.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ