преглед

на търг

2800-5643

Търг 2800-5643 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 2213

Дата на публикуване: 07.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 287, Средна: 38, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 49, ОЗМ: 6

Общо: 383м³

Начална цена: 34205.00 лв.

Стъпка: 342 лв.

Гаранция: 1710 лв.

Първа дата: 24.11.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.11.2022

Документация за провеждане на търг

07.11.2022

Проекто-договор

07.11.2022

Протокол от проведен търг

28.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.11.2022