преглед

на търг

2960-5638

Търг 2960-5638 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2234-2

Дата на публикуване: 11.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 110

Общо: 118м³

Начална цена: 11240.83 лв.

Стъпка: 112 лв.

Гаранция: 562 лв.

Първа дата: 28.10.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.10.2022

Документация за провеждане на търг

11.10.2022

Проекто-договор

11.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.10.2022