преглед

на търг

2960-5637

Търг 2960-5637 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2213-2

Дата на публикуване: 11.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 270, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 80

Общо: 360м³

Начална цена: 47722.37 лв.

Стъпка: 477 лв.

Гаранция: 2386 лв.

Първа дата: 28.10.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.10.2022

Документация за провеждане на търг

11.10.2022

Проекто-договор

11.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.10.2022