преглед

на търг

2830-2392

Търг 2830-2392 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1702

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 75, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 298, ОЗМ: 41

Общо: 536м³

Начална цена: 20973.00 лв.

Стъпка: 536 лв.

Гаранция: 1049 лв.

Първа дата: 25.04.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ