преглед

на търг

2347-5633

Търг 2347-5633 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 2223-1

Дата на публикуване: 06.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 350, Средна: 380, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 45

Общо: 775м³

Начална цена: 87350.00 лв.

Стъпка: 837 лв.

Гаранция: 4367 лв.

Първа дата: 21.10.2022, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.10.2022

Документация за провеждане на търг

06.10.2022

Проекто-договор

06.10.2022

Протокол от проведен търг

25.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.10.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.10.2022