преглед

на търг

2960-5631

Търг 2960-5631 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2231-3

Дата на публикуване: 04.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 190, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 33

Общо: 231м³

Начална цена: 32586.75 лв.

Стъпка: 326 лв.

Гаранция: 1629 лв.

Първа дата: 21.10.2022, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.10.2022

Документация за провеждане на търг

04.10.2022

Проекто-договор

04.10.2022

Протокол от проведен търг

26.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.10.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

26.10.2022