преглед

на търг

2960-5628

Търг 2960-5628 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1913-1

Дата на публикуване: 04.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 34, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 5

Общо: 39м³

Начална цена: 6149.73 лв.

Стъпка: 61 лв.

Гаранция: 307.00 лв.

Първа дата: 21.10.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.10.2022

Документация за провеждане на търг

04.10.2022

Проекто-договор

04.10.2022

Протокол от проведен търг

26.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.10.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

26.10.2022