преглед

на търг

2950-5623

Търг 2950-5623 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 2104-4

Дата на публикуване: 30.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 281, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 81

Общо: 372м³

Начална цена: 49085.07 лв.

Стъпка: 491 лв.

Гаранция: 2454 лв.

Първа дата: 18.10.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.09.2022

Документация за провеждане на търг

30.09.2022

Проекто-договор

30.09.2022

Протокол от проведен търг

24.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.10.2022