преглед

на търг

2950-5622

Търг 2950-5622 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 2213-3

Дата на публикуване: 30.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 208, Средна: 24, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 38

Общо: 270м³

Начална цена: 35295.75 лв.

Стъпка: 353 лв.

Гаранция: 1765 лв.

Първа дата: 18.10.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.09.2022

Документация за провеждане на търг

30.09.2022

Проекто-договор

30.09.2022

Протокол от проведен търг

24.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.10.2022