преглед

на търг

2950-5621

Търг 2950-5621 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д7-6

Дата на публикуване: 30.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 17, Средна: 11, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 28м³

Начална цена: 2871.80 лв.

Стъпка: 29 лв.

Гаранция: 144.00 лв.

Първа дата: 18.10.2022, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.09.2022

Документация за провеждане на търг

30.09.2022

Проекто-договор

30.09.2022

Протокол от проведен търг

24.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.10.2022