преглед

на търг

2950-5624

Търг 2950-5624 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 2118-4

Дата на публикуване: 30.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, ела

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 12

Общо: 32м³

Начална цена: 3661.48 лв.

Стъпка: 37 лв.

Гаранция: 183 лв.

Първа дата: 18.10.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.09.2022

Документация за провеждане на търг

30.09.2022

Проекто-договор

30.09.2022

Протокол от проведен търг

24.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.10.2022