преглед

на търг

4470-5612

Търг 4470-5612 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2225-1

Дата на публикуване: 29.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 60, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 60м³

Начална цена: 7398.00 лв.

Стъпка: 74 лв.

Гаранция: 370 лв.

Първа дата: 19.10.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.09.2022

Документация за провеждане на търг

29.09.2022

Проекто-договор

29.09.2022

Протокол от проведен търг

21.10.2022

Договор

28.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.09.2022

Допълнителен документ

13.10.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.10.2022