преглед

на търг

2772-5611

Търг 2772-5611 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2241

Дата на публикуване: 27.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 171, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 133, ОЗМ: 8

Общо: 365м³

Начална цена: 17172.00 лв.

Стъпка: 172 лв.

Гаранция: 859 лв.

Първа дата: 14.10.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.09.2022

Документация за провеждане на търг

27.09.2022

Проекто-договор

27.09.2022

Протокол от проведен търг

17.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.10.2022