преглед

на търг

2772-5610

Търг 2772-5610 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2240

Дата на публикуване: 27.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 43, Средна: 143, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 152, ОЗМ: 0

Общо: 349м³

Начална цена: 18305.00 лв.

Стъпка: 183 лв.

Гаранция: 915 лв.

Първа дата: 14.10.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.09.2022

Документация за провеждане на търг

27.09.2022

Проекто-договор

27.09.2022

Протокол от проведен търг

17.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.10.2022