преглед

на търг

2180-5606

Търг 2180-5606 - ДГС ЕТРОПОЛЕ

Обект No. 2224

Дата на публикуване: 26.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, здгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 251, Средна: 85, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 559, ОЗМ: 0

Общо: 908м³

Начална цена: 53582.00 лв.

Стъпка: 536 лв.

Гаранция: 2679.00 лв.

Първа дата: 14.10.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.09.2022

Документация за провеждане на търг

26.09.2022

Проекто-договор

26.09.2022

Протокол от проведен търг

17.10.2022

Договор

25.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.10.2022