преглед

на търг

2825-5605

Търг 2825-5605 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 2215

Дата на публикуване: 26.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 191, Средна: 175, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 69, ОЗМ: 23

Общо: 476м³

Начална цена: 25292.00 лв.

Стъпка: 253 лв.

Гаранция: 1265 лв.

Първа дата: 12.10.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.09.2022

Документация за провеждане на търг

26.09.2022

Проекто-договор

26.09.2022

Протокол от проведен търг

21.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.10.2022