преглед

на търг

4470-2388

Търг 4470-2388 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1716

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 1591, Средна: 36, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 452, ОЗМ: 428

Общо: 2560м³

Начална цена: 148395.00 лв.

Стъпка: 2968 лв.

Гаранция: 7420 лв.

Първа дата: 25.04.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ