преглед

на търг

2850-2387

Търг 2850-2387 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1719

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, здгл, бк, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 484, Средна: 61, Дребна: 49

Дърва (м³): За огрев: 1274, ОЗМ: 12

Общо: 1880м³

Начална цена: 79401.00 лв.

Стъпка: 1580 лв.

Гаранция: 3970 лв.

Първа дата: 26.04.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване