преглед

на търг

2850-2386

Търг 2850-2386 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1718

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 104, Средна: 12, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 252, ОЗМ: 5

Общо: 376м³

Начална цена: 16057.00 лв.

Стъпка: 320 лв.

Гаранция: 803 лв.

Първа дата: 26.04.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване