преглед

на търг

2850-2385

Търг 2850-2385 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1717

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, яв, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 106, Средна: 5, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 326, ОЗМ: 4

Общо: 450м³

Начална цена: 18375.00 лв.

Стъпка: 360 лв.

Гаранция: 919 лв.

Първа дата: 26.04.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване