преглед

на търг

2850-2384

Търг 2850-2384 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1714

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 32, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 387, ОЗМ: 1

Общо: 421м³

Начална цена: 18376.00 лв.

Стъпка: 360 лв.

Гаранция: 919 лв.

Първа дата: 26.04.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване