преглед

на търг

2850-2382

Търг 2850-2382 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1710

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здгл, бк, ива

Дървесина (м³): Едра: 116, Средна: 118, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 251, ОЗМ: 1

Общо: 496м³

Начална цена: 18265.00 лв.

Стъпка: 360 лв.

Гаранция: 913 лв.

Първа дата: 26.04.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване