преглед

на търг

2950-2020

Търг 2950-2020 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1618-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 204, Средна: 29, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 8, ОЗМ: 19

Общо: 272м³

Начална цена: 24633.00 лв.

Стъпка: 492 лв.

Гаранция: 1232 лв.

Първа дата: 07.06.2016, 13:30

Втора дата: 14.06.2016, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: