Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2790-2381

Търг 2790-2381 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1721

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 329, Средна: 76, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 52, ОЗМ: 13

Общо: 482м³

Начална цена: 46417.00 лв.

Стъпка: 464 лв.

Гаранция: 2321 лв.

Първа дата: 26.04.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: