преглед

на търг

2790-2381

Търг 2790-2381 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1721

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 329, Средна: 76, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 52, ОЗМ: 13

Общо: 482м³

Начална цена: 46417.00 лв.

Стъпка: 464 лв.

Гаранция: 2321 лв.

Първа дата: 26.04.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: