преглед

на търг

2790-2380

Търг 2790-2380 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1720

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 417, Средна: 73, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 118, ОЗМ: 14

Общо: 642м³

Начална цена: 61503.00 лв.

Стъпка: 615 лв.

Гаранция: 3075 лв.

Първа дата: 26.04.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: