преглед

на търг

2790-2379

Търг 2790-2379 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1718

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 174, Средна: 73, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 27, ОЗМ: 6

Общо: 294м³

Начална цена: 27516.00 лв.

Стъпка: 275 лв.

Гаранция: 1376 лв.

Първа дата: 26.04.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: