преглед

на търг

2790-2378

Търг 2790-2378 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1714

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 213, Средна: 131, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 55, ОЗМ: 19

Общо: 438м³

Начална цена: 38281.00 лв.

Стъпка: 383 лв.

Гаранция: 1914 лв.

Първа дата: 26.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: