Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2790-2378

Търг 2790-2378 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1714

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 213, Средна: 131, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 55, ОЗМ: 19

Общо: 438м³

Начална цена: 38281.00 лв.

Стъпка: 383 лв.

Гаранция: 1914 лв.

Първа дата: 26.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: