преглед

на търг

2117-2374

Търг 2117-2374 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 17203-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бл

Дървесина (м³): Едра: 18, Средна: 32, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 34, ОЗМ: 0

Общо: 87м³

Начална цена: 4936.00 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 247 лв.

Първа дата: 25.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване