преглед

на търг

2117-2373

Търг 2117-2373 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 17201-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 532, Средна: 59, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 943, ОЗМ: 403

Общо: 1938м³

Начална цена: 139736.00 лв.

Стъпка: 1400 лв.

Гаранция: 6987 лв.

Първа дата: 25.04.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване