преглед

на търг

2950-2019

Търг 2950-2019 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1613-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 28, Средна: 13, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 15

Общо: 56м³

Начална цена: 4931.00 лв.

Стъпка: 98 лв.

Гаранция: 247 лв.

Първа дата: 07.06.2016, 14:30

Втора дата: 14.06.2016, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване