преглед

на търг

2117-2372

Търг 2117-2372 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 17202

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл

Дървесина (м³): Едра: 69, Средна: 81, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 1067, ОЗМ: 22

Общо: 1242м³

Начална цена: 50870.14 лв.

Стъпка: 1520 лв.

Гаранция: 2544 лв.

Първа дата: 25.04.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване