преглед

на търг

2117-2371

Търг 2117-2371 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 17204

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, трп

Дървесина (м³): Едра: 136, Средна: 123, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 1059, ОЗМ: 147

Общо: 1473м³

Начална цена: 60912.88 лв.

Стъпка: 1220 лв.

Гаранция: 3046 лв.

Първа дата: 25.04.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване