преглед

на търг

2960-2370

Търг 2960-2370 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1723

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 676, Средна: 261, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 125, ОЗМ: 155

Общо: 1246м³

Начална цена: 99014.00 лв.

Стъпка: 990 лв.

Гаранция: 4951 лв.

Първа дата: 20.04.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: