преглед

на търг

2960-2369

Търг 2960-2369 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1720

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 663, Средна: 191, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 163, ОЗМ: 196

Общо: 1242м³

Начална цена: 100581.00 лв.

Стъпка: 1006 лв.

Гаранция: 5029 лв.

Първа дата: 20.04.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: