преглед

на търг

2960-2367

Търг 2960-2367 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1703

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 768, Средна: 442, Дребна: 67

Дърва (м³): За огрев: 208, ОЗМ: 115

Общо: 1600м³

Начална цена: 122977.00 лв.

Стъпка: 1230 лв.

Гаранция: 6149 лв.

Първа дата: 20.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: