преглед

на търг

2760-2366

Търг 2760-2366 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1715-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 594, Средна: 53, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 20

Общо: 686м³

Начална цена: 64796.00 лв.

Стъпка: 650 лв.

Гаранция: 3240 лв.

Първа дата: 21.04.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване