Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2760-2365

Търг 2760-2365 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1714-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 1063, Средна: 185, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 38

Общо: 1298м³

Начална цена: 113680.00 лв.

Стъпка: 1200 лв.

Гаранция: 5684 лв.

Първа дата: 21.04.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване