преглед

на търг

2760-2365

Търг 2760-2365 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1714-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 1063, Средна: 185, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 38

Общо: 1298м³

Начална цена: 113680.00 лв.

Стъпка: 1200 лв.

Гаранция: 5684 лв.

Първа дата: 21.04.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване