преглед

на търг

2760-2364

Търг 2760-2364 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1713-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 97, Средна: 149, Дребна: 73

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 11

Общо: 330м³

Начална цена: 21223.00 лв.

Стъпка: 220 лв.

Гаранция: 1061 лв.

Първа дата: 21.04.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване