преглед

на търг

2760-2363

Търг 2760-2363 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1712-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 605, Средна: 129, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 22

Общо: 791м³

Начална цена: 68215.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 3411 лв.

Първа дата: 21.04.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване