преглед

на търг

2950-2018

Търг 2950-2018 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1611-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 96, Средна: 1, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 6

Общо: 105м³

Начална цена: 12232.00 лв.

Стъпка: 244 лв.

Гаранция: 612 лв.

Първа дата: 07.06.2016, 13:00

Втора дата: 14.06.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване