преглед

на търг

2760-2362

Търг 2760-2362 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1708-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 414, Средна: 178, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 45

Общо: 663м³

Начална цена: 54117.00 лв.

Стъпка: 600 лв.

Гаранция: 2706 лв.

Първа дата: 21.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване