преглед

на търг

2777-2361

Търг 2777-2361 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 1709

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 703, Средна: 248, Дребна: 66

Дърва (м³): За огрев: 586, ОЗМ: 156

Общо: 1759м³

Начална цена: 81472.00 лв.

Стъпка: 1600 лв.

Гаранция: 4074 лв.

Първа дата: 19.04.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване