преглед

на търг

2777-2360

Търг 2777-2360 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 1708

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 777, Средна: 309, Дребна: 41

Дърва (м³): За огрев: 209, ОЗМ: 67

Общо: 1403м³

Начална цена: 80674.00 лв.

Стъпка: 1600 лв.

Гаранция: 4034 лв.

Първа дата: 19.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване