преглед

на търг

2950-2359

Търг 2950-2359 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1709-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 234, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 56, ОЗМ: 63

Общо: 365м³

Начална цена: 31860.48 лв.

Стъпка: 637 лв.

Гаранция: 1593 лв.

Първа дата: 19.04.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване