преглед

на търг

2950-2358

Търг 2950-2358 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1614-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 166, Средна: 24, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 15

Общо: 206м³

Начална цена: 19289.15 лв.

Стъпка: 386 лв.

Гаранция: 964 лв.

Първа дата: 19.04.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване