преглед

на търг

2950-2357

Търг 2950-2357 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д-6/1Д2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 39, Средна: 26, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 65м³

Начална цена: 5323.26 лв.

Стъпка: 106 лв.

Гаранция: 266 лв.

Първа дата: 19.04.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване