преглед

на търг

2730-2356

Търг 2730-2356 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1733

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, ела, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 380, Средна: 25, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 528, ОЗМ: 50

Общо: 994м³

Начална цена: 50482.00 лв.

Стъпка: 1010 лв.

Гаранция: 2524 лв.

Първа дата: 12.04.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване