преглед

на търг

2950-2017

Търг 2950-2017 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1610-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, лст, здгл

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 33, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 4

Общо: 74м³

Начална цена: 6013.00 лв.

Стъпка: 120 лв.

Гаранция: 301 лв.

Първа дата: 07.06.2016, 12:30

Втора дата: 14.06.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване