преглед

на търг

2500-2352

Търг 2500-2352 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 17002

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 141, Средна: 4, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 403, ОЗМ: 0

Общо: 553м³

Начална цена: 22547.00 лв.

Стъпка: 220 лв.

Гаранция: 1127 лв.

Първа дата: 13.04.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване